inschrijvingen voor 2018-2019 - 2de-6de jaar

 

Lyceum Martha Somers Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Brussel - 02/474.06.00 - info@lyceummarthasomers.be - http;//lms.smartschool.be

Lyceum Martha Somers

 

INSCHRIJVINGEN

Inschrijven in Lyceum Martha Somers: schooljaar 2018-2019

2de tot en met 6de jaar

Het leerlingenaantal van onze school is de laatste jaren enorm gestegen. Afhankelijk van de studiekeuze van onze huidige leerlingen zijn er nog een aantal plaatsen vrij voor nieuwe leerlingen in het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de jaar.

 

Meteen na het rapport in juni starten wij met een rondvraag bij onze leerlingen. Nadat zij hun studiekeuze bekend gemaakt hebben, kan de inschrijving voor nieuwe leerlingen voor het 2de tot en met het 6de jaar starten in die studierichtingen waar er nog plaatsen beschikbaar zijn. Dit is de reden waarom wij pas kunnen starten met de inschrijvingen op woensdag 4 juli 2018 08u00 - 16u00 of tijdens de laatste week van augustus. Geen plaats? Haal dan het weigeringsdocument in de school. Zoomt u op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt.

 

Voorinschrijven op wachtlijst

Tussen 18 april en 3 mei 2018 krijgen leerlingen met een Nederlandstalige ouder voorrang, tot 55% van de plaatsen. Broers en zussen, kinderen van personeel en GOK- en niet_GOK-leerlingen hebben geen voorrang. Vanaf 4 mei 2018 starten de vrije voorinschrijvingen op de wachtlijst.

 

Start definitieve inschrijvingen

Om te kunnen overgaan tot inschrijving op 4 juli of tijdens de laatste week van augustus is het belangrijk dat de nieuwe leerling zich samen met één van de ouders persoonlijk aanmeldt (*). Als er plaats is in de gekozen studierichting/klas, wordt er overgegaan tot een intakegesprek met de directie. Hierna volgt de definitieve inschrijving.

 

Doel intakegesprek

Tijdens dit gesprek peilt de directie samen met één van de ouders (of een gevolmachtigde) en de leerling aan de hand van het laatste rapport naar de motivatie om te starten op onze school. Daarnaast is er ook tijd om meer informatie te verwerven over de visie en het onderwijsbeleid van het GO! Lyceum Martha Somers. Intakegesprekken kunnen doorgaan op dinsdag 3 juli en woensdag 4 juli of tijdens de laatste week van augustus 18.

 

Noodzakelijke documenten

Het laatste rapport (volledig schooljaar!)

De eindbeslissing van het vorig schooljaar (zie rapport juni)

ID-kaart van zoon of dochter

 

Meer informatie?

Telefonische informatie over beschikbare plaatsen kan ingewonnen worden vanaf dinsdag 3 juli, van 12u tot 16u op het leerlingensecretariaat (02/474.06.00).

Voor meer informatie over deze procedure kan je eveneens terecht bij onze medewerkers van het leerlingensecretariaat.

 

(*) Belangrijk! Leerlingen en ouders die omwille van een verblijf in het buitenland niet aanwezig kunnen zijn op 4 juli, nemen telefonisch contact op met de medewerkers van het leerlingensecretariaat.

Inschrijven schooljaar

2018-2019

Kalender

 

 

 

Toelichting nieuwe lessentabellen voor ouders:

 

• 24/05: 16u/18u: 2de en 3de jaar

• 28/05: 17u: 4de en 5de jaar