Studiebox

 

Lyceum Martha Somers Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Brussel - 02/474.06.00 - info@lyceummarthasomers.be - http;//lms.smartschool.be

Lyceum Martha Somers

 

STUDIEBOX

Onderaan deze pagina vindt u onze lessentabellen. Allereerst een woordje uitleg over twee pijlers hiervan. Om te beginnen 'ondersteuning en verdieping' en vervolgens 'Martha Art - Martha ICT - Martha Sport'.

Ondersteuning & verdieping

 

Waarom

Een van de speerpunten van onze missie is kansen creëren en leerlingen succesvol laten verderstuderen. Verdiepen en ondersteunen behoort daarom tot de pedagogisch-didactisch en inhoudelijke aanpak van elke leerkracht in elk vak.

Door het verdiepen en ondersteunen structureel in de lessentabellen op te nemen voor die vakken die behoren tot het basisaanbod ASO van het eerste tot en met het zesde leerjaar, versterken we de kwaliteit van ons onderwijs en werken we aan de actieve begeleiding van het individuele studietraject van elke leerling.

 

Daarom

Ondersteunen betekent één stap voor blijven. Het betekent niet wachten tot een leerling faalt om dan te remediëren, maar wel op tijd ingrijpen. Het verschil tussen ondersteunen en remediëren zit niet alleen in de tijdswinst – structureel ondersteunen levert op korte termijn resultaat op – het zit ook in het welbevinden van onze leerlingen: falen is veel erger dan voorkomen. Het maakt het verschil tussen een positief of een negatief zelfbeeld.

Verdiepen geeft ons de mogelijkheid om onze sterkere leerlingen extra uit te dagen en hun talenten aan te spreken, door hen kansen te bieden om leerstof uit te diepen en vaardigheden aan te scherpen. Het geeft ons de gelegenheid om onze sterke leerlingen een op maat en volwaardig studieparcours aan te bieden, zodat ze ook op onze school hun diploma behalen.

Tot slot biedt het transparant aanbieden van ondersteuning en verdieping ook voor de ouders de garantie dat hun kind individueel en op georganiseerde wijze kansen en opvolging krijgt.

 

Wat wanneer

De brede eerste graad heeft tot doel leerlingen voor te bereiden en te oriënteren op wat komen gaat. In het eerste van deze graad wordt in het kader van ons talenbeleid enkel ondersteuning Nederlands aangeboden. In het tweede jaar wordt ondersteuning geboden voor Nederlands, Frans, Engels of wiskunde en wordt verdieping STEAM1 ingericht, om leerlingen de kans te geven hun talenten te ontwikkelen en zich te oriënteren.

 

In de tweede en derde graad wordt de redenering van het ondersteunen van het basisaanbod versterkt met verdieping.

De menswetenschappelijke richtingen Latijn, economie, moderne talen en humane wetenschappen kunnen zich verdiepen dan wel laten ondersteunen in wiskunde en wetenschappen. Nogal wat hogeschool- en universitaire richtingen hebben in hun opleiding behoorlijk wat wetenschappen en/of wiskunde in hun basispakket.

De wetenschapsrichtingen kunnen zich verder verdiepen of ondersteund worden in het Nederlands, Frans of Engels. Engels bijvoorbeeld is immers in veel disciplines de voertaal in het hoger onderwijs.

 

Wie wat

Het leerkrachtenteam bepaalt tijdens de klassenraad van juni voor welke ondersteuning/verdieping de leerling volgend schooljaar in aanmerking komt.

Tijdens de klassenraad van december worden de resultaten besproken en een nieuw advies omtrent het volgen van ondersteuning en/of verdieping geformuleerd. De adviezen zijn in beide gevallen bindend.

 

1 Science – Technology – Engeneering – Arts – Mathematics

Martha Art – Martha ICT - Martha Sport

 

Waarom

Een plek vinden in de maatschappij in het algemeen en in een kosmopolitische hoofdstad in het bijzonder is geen eenvoudige opgave. Het GO! lyceum Martha Somers wil haar leerlingen hierbij helpen door hun talenten voor kunst, sport of informatica gedurende hun ganse schoolloopbaan verder te ontwikkelen.

 

Daarom

Martha Art speelt in op de kunstzinnige talenten van onze leerlingen. In de vakken muzikale opvoeding in het eerste jaar en plastische opvoeding in de eerste graad worden de zaadjes gepland. Vanaf het derde jaar kunnen de leerlingen kiezen voor het de optie Martha Art om hun kunstzinnige kennis te verruimen.

Martha Sport spreekt voor zich. Naast de verplichte lessen lichamelijke opvoeding, biedt onze school van het eerste tot en met het zesde jaar een extra uur beweging aan. Een gezonde geest in een gezond lichaam, schreef Juvenalis.

Martha ICT speelt in op de hedendaagse noden van de informatica. Hoe functioneren in een digitale wereld? Welke mogelijkheden biedt Office? Wat is de macht van sociale media? Hoe bescherm ik mijn privacy op het internet? Zowel in de privésfeer als op de arbeidsmarkt en in het hoger onderwijs is ICT niet meer weg te denken. Het lyceum Martha Somers springt op de trein van de digitale geletterdheid.

 

Wat wanneer

Martha Art, Sport en ICT worden van het eerste tot het zesde jaar aangeboden, behalve in de 2de graad wetenschappen en in de 3de graad moderne talen – wetenschappen.

 

Wie wat

De leerlingen maken op 1 september 2018 hun keuze bekend via de online enquête op Smartschool. Er is per optie een maximum aantal plaatsen voorzien. Snel inschrijven op het aangekondigde moment is dus de boodschap!

Wij bieden in het Lyceum volgende studierichtingen aan:

 

1ste graad;

- 1ste jaar: A stroom

 

- 2de jaar basisoptie Latijn

- 2de jaar basisoptie Moderne Wetenschappen

 

2de graad:

- 3de en 4de jaar Economie

- 3de en 4de jaar Humane Wetenschappen

- 3de en 4de jaar Latijn

- 3de en 4de jaar Wetenschappen

 

3de graad:

- 5de en 6de jaar Economie - Moderne Talen

- 5de en 6de jaar Humane Wetenschappen

- 5de en 6de jaar Latijn - Moderne Talen

- 5de en 6de jaar Moderne Talen - Wetenschappen

- 5de en 6de jaar Wetenschappen - Wiskunde

 

Kalender

 

 

04/03/2019-10/03/2019: Krokusvakantie

 

25/03/2019-29/03/2019:

Projectweek

 

08/04/2019-22/04/2019: Paasvakantie

 

29/07/2019: Start zomervakantie

LMS blogt

 

The heart of LMS

 

Een overzicht van de lestabellen:

 

 

1ste graad

2de graad

3de graad