Graadmeter

Lyceum Martha SomersGRAADMETER

Taalgraadmeter LMS 2016-2017

Attesteringen LMS 2015-2016

Schooljaar 2014-15

A-attest

B-attest

C-attest

Leerjaar 1A

74

17

0

Leerjaar 2A

62

15

1

3 ASO

18

48

0

4 ASO

15

19

0

Derde graad ASO

54

0

2

Attesteringen LMS 2014-2015

Schooljaar 2014-15

A-attest

B-attest

C-attest

Leerjaar 1A

74

15

0

Leerjaar 2A

55

16

0

3 ASO

16

42

0

4 ASO

7

19

0

Derde graad ASO

51

0

9

Het verslag over de doorlichting (schooljaar 2013-14) vind je bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie:


http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/adres.aspx?sn=41368

Samengevat:


Visie +

Organisatie +

Welgevoelen +

Gelijke kansen +

Vakoverschrijdende werking +

Taalbeleid +

Onderwijsvernieuwing +

Wiskunde 1ste graad +

Wiskunde 2de graad +

Economie -

Frans 1ste graad -

Frans 3de graad +

Slaagcijfers HO Wetenschappen/wiskunde +

Slaagcijfers HO Humane wetenschappen -


Kalender
ENQUETE KLIMAATVERANDERING

Hoe groot is de kennis op vlak van klimaatverandering en de uitputting van energiebronnen? 3200 leerlingen uit 107 scholen in Vlaanderen en Wallonië namen deel aan de enquête, georganiseerd door “De democratische school”. Wat weten jongeren over klimaatverandering en energie? Wat leren zij op school?


 • “Kennis” evalueert het niveau van kennis en inzicht op vlak van energiebronnen en klimaatverandering.
 • “Basis” : evalueert de beheersing van wetenschappelijke en wiskundige basisbeginselen.
 • “Inzet” : meet de bewustzijnsgraad ten aanzien van het belang en de urgentie van wat op het spel staat op vlak van energie en klimaat.
 • “Noord-Zuid” : evalueert de perceptie van de implicaties van beide problematieken voor de betrekkingen tussen rijke landen en derde wereldlanden.
 • “Engagement” : evalueert in welke mate de leerlingen bereid zijn om gedragsregels, reglementeringen en beleidsmaatregelen te aanvaarden die beantwoorden aan de problemen op vlak van energie en klimaat.
 • “School” : meet het belang dat gehecht wordt aan de problematieken van energie en klimaatverandering tijdens de schoolloopbaan van de leerling (dus niet noodzakelijk in uw school)


De leerlingen LMS behaalden volgende resultaten:

 • Kennis 466,9
 • Basis 466,7
 • Inzet 479,7
 • Noord-Zuid 488,3
 • Engagement 514,
 • School 505,6


Lyceum Martha Somers Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Brussel - 02/474.06.00 - info@lyceummarthasomers.be - http;//lms.smartschool.be