inschrijvingen

Lyceum Martha SomersINSCHRIJVINGEN

Inschrijven in Lyceum Martha Somers: schooljaar 2020-2021?


de school volgt de door de overheid opgelegde maatregelen m.b.t. Covid-19


Betreffende de inschrijvingen voor het eerste en tweede middelbaar:

Als u uw kind nog in onze school wil inschrijven, kan dit telefonisch vanaf 10/06,op de nummers 02/474.06.06 of 02/474.06.10

 

Betreffende de inschrijvingen voor het derde tot en met het zesde middelbaar: U kan uw kind bij ons inschrijven vanaf 01/07.

 

Gelieve volgende gegevens bij de hand te houden wanneer u ons belt:

 • Identiteitskaart en rijksregisternummer van uw kind
 • Gegevens van de ouders (naam, telefoonnummer, emailadres,…)
 • Gegevens van de vorige school/basisschool
 • Godsdienstkeuze
 • Keuze richting

Dit beperkt de tijd aan de telefoon.

  

Na de telefonische inschrijving, wordt er een document opgestuurd per post. Dit dient u te ondertekenen. Van zodra we de ondertekende documenten terug hebben, is de inschrijving definitief.

 

De eventuele inschrijvingen kunnen doorgaan indien er nog vrije plaatsen zijn.

 

Verdere praktische informatie over de opstart van het nieuwe schooljaar, zal u per mail meegedeeld worden.

 

Wil je extra informatie over inschrijvingen? Neem dan contact op met het schoolsecretariaat.

- Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Laken

- 02/4740600

- leerlingensecretariaat@lyceummarthasomers.be


Welke richtingen kan je bij ons volgen?


Binnen een straal van 5 kilometer vindt men in Brussel al meerdere secundaire scholen. Dat maakt kiezen rijk, maar ook moeilijk. De schoolkeuze van ouders en leerlingen is vaak een individueel verhaal. Kiest men voor de nabijheid of voor de  kwaliteit van de school? Telt vooral de levensbeschouwing? Of neemt men de verbinding in acht van het openbaar vervoer tussen school en thuis? De vraag is ook: in welke volgorde van belangrijkheid? Vorig schooljaar vroegen we aan de nieuwe ouders waarom ze inschreven in LMS Een enquête onder 100 ouders met meer dan 30 criteria, leverde deze top tien op:


1

De mond aan mond reclame is positief.

2

De school is goed bereikbaarheid via  het openbaar vervoer.

3

Het onthaal is warm en vriendelijk. Er hangt een aangename sfeer.

4

De leraar van de 6de klas adviseerde de school.

5

Meerdere klasgenoten kozen voor LMS.

6

We maakten kennis met de leerlingen op de Studiekeuzebeurs VGC.

7

We stromen door van lagere naar secundair op dezelfde campus.

8

Broer-zus zit al op school.

9

De school groepeert vele leerlingen uit de buurt.

10

Ouders kiezen voor een school vlakbij.

We maakten kennis met de school op de snuffeldag.

Verschillen met de basisschool.


Middelbare school en basisschool zijn best verschillend. Hier onder zie je een paar voorbeelden.

 • Je zegt geen juf of meester meer, maar mevrouw/meneer.
 • Je zit niet de hele dag in het zelfde lokaal, maar gaat elk uur naar een ander lokaal.
 • Op de middelbare school heb je elk uur een ander vak en een andere leraar.
 • Op het plein van de middelbare school speel je geen tikkertje etc. meer.
 • Je kan nu een kluisje huren , waarin je je boeken bewaart.
 • Bepaalde vakken krijgen andere namen bv. rekenen word wiskunde, WO wordt wetenschap, aardrijkskunde of geschiedenis
 • Er zijn nieuwe vakken: Engels, natuurwetenschappen, Latijn.
 • Je krijgt meerdere talen.
 • Je bent niet meer elke dag op dezelfde tijd vrij, maar je hebt verschillende tijden.Je begint soms later of eindigt soms vroeger.
 • Je bestelt je boeken online bij een boekenservice.


Kalender

Lyceum Martha Somers Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Brussel - 02/474.06.00 - info@lyceummarthasomers.be - http;//lms.smartschool.be