Studierichtingen

Lyceum Martha SomersSTUDIERICHTINGEN

Wij bieden in het Lyceum volgende studierichtingen aan:


1ste graad;


  • Voor 2A (2de jaar ASO) bestaan er onderstaande basisopties
                       De opties in groen/oranje worden aangeboden in onze school,
                              (klik op de richting om de lessentabel ervan te zien)

                      de andere opties worden niet aangeboden in onze school)


2de graad: 


3de graad:

Economie - Moderne Talen, Humane Wetenschappen, Latijn - Moderne Talen ,          Moderne Talen - Wetenschappen en Wetenschappen-wiskunde.

Economie - Moderne Talen, Humane Wetenschappen, Latijn - Moderne Talen ,          Moderne Talen - Wetenschappen en Wetenschappen-wiskunde.


Kalender

Lyceum Martha Somers Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Brussel - 02/474.06.00 - info@lyceummarthasomers.be - http;//lms.smartschool.be