Flexibel Leertraject

Lyceum Martha SomersFLEXIBEL LEERTRAJECT

Iedereen kent de reguliere onderwijsregel: wie op enkele cruciale vakken niet geslaagd is, mag niet door naar het volgende jaar. Of krijgt een B-attest, waarbij hij of zij naar een andere studierichting moet overstappen. Wordt het een C-attest, moet je overzitten.

Het resultaat is dat het aantal vroege schoolverlaters schrikwekkend toeneemt.

Met het flexibel leertraject poogt het Lyceum de ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan. Binnen de derde graad gaan de leerlingen uit de 5de klas over naar het zesde jaar via een semestrieel trajectsysteem, gebaseerd op de flexibiliteit in het Hoger onderwijs. De meeste vakken worden modulair gegeven. Zo kan je altijd over van het 5de naar het 6de jaar en kan je een lesblok, waarvoor je niet geslaagd was, later inhalen.

 


FLEXIBEL TRAJECT


Het lyceum biedt vele vormen van flexibele individuele trajecten op maat  of leertrajecten op graadniveau.

Dit flexibel leertraject biedt je vele mogelijkheden en kansen:

  • Je kan modules waarvoor je niet slaagde, tot tweemaal toe herkansen in de derde graad.
  • Je kan in aanmerking voor vrijstellingen als je je jaar overzit.
  • Je kan centrale examencommissie en secundair derde graad combineren en wederzijdse  vrijstellingen krijgen.
  • Je kan een tijdelijk proeftraject krijgen om na de proeftijd  in te schuiven in het reguliere onderwijs met toelatingsklassenraad.
  • Je kan het attest basisonderwijs krijgen door te slagen in het 1ste jaar met A- of B-attest.CREDITS OF STUDIEPUNTEN


In de derde graad werken we met credits of studiepunten. Bij de start krijg je een leerkrediet van 12 credits mee. Luk je niet voor een vak (voor dagelijks werk plus examen moet je een totaal van 50/100 halen), dan leg je dit vak opnieuw af via je trajectexamen. Dan kost je 1 credit. Het zelfde vakonderdeel een tweede keer herkansen kost je 2 credits meer. We rekenen erop dat je lukt na de tweede herkansing. Is dat niet het geval telt het hoogst behaalde cijfer mee voor je eindtotaal op het einde van het 6de jaar.INDIVIDUELE TRAJECTBEGELEIDING


Twijfel je aan je studiekeuze, wil je heroriënteren of heb je problemen met de planning van je trajectexamens?

Het Lyceum kiest in de derde graad voor begeleiding op maat. De trajectbegeleider helpt je bij je planning. De leraars geven je feedback zodat je je resultaten kan bijsturen. Het accent ligt op je studievoortgang.TOELATINGSVOORWAARDEN & TOELATINGSTRAJECT


Het attest of getuigschrift van het vorige schooljaar is bepalend voor je inschrijving. Heb je geen vereist diploma voor de studierichting van je keuze kan je een beroep doen op een individueel flexibel proeftraject met vooronderzoek. De klassenraad evalueert je op basis van de proefperiode.BIJZONDER LEERSTATUUT & TRAJECT OP MAAT


Is het behalen van een diploma secundair onderwijs voor jou niet zo vanzelfsprekend omdat je je studies combineert met een sportcarrière of een artistieke opleiding? Of combineer je het reguliere onderwijs met modules bij de centrale examencommissie? Dan kan je op het lyceum een beroep doen op een individueel flexibel leercontract met vrijstellingen van vakken, lessen of lesdagen.


Kalender
(© Saskia Vanderstichele)


Lees meer in het artikel van Brussel nieuws:


http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/lyceum-martha-somers-probeert-slaagkansen-derde-graad-te-verhogenLyceum Martha Somers Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Brussel - 02/474.06.00 - info@lyceummarthasomers.be - http;//lms.smartschool.be