Leerlingenbegeleiding

Lyceum Martha SomersLEERLINGENBEGELEIDING

Heb je vragen over je studiekeuze of – motivatie? Zit je wel in de juiste studierichting? Maak je je zorgen over je studieresultaten? Of wil je gewoon eens praten? Het leven op school beperkt zich niet tot kennisoverdracht. Om te slagen moet je je ook goed voelen op school.


Train je brein: het OLB(Onderwijsloopbaanbegeleiding)-team helpt je zoeken naar een goede studiemethode. Met de trajectbegeleider van de 3de graad plan je de trajectexamens en bereken je de overblijvende studiecredits. Bij de leerlingenbegeleiding kan je langs komen voor een gesprek: zij biedt je discreet een luisterend oor voor je gedrags- of psychosociale problemen. Op die manier proberen we je zo goed mogelijk te begeleiden in je leer- en ontwikkelingsproces.


Kalender

Lyceum Martha Somers Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Brussel - 02/474.06.00 - info@lyceummarthasomers.be - http;//lms.smartschool.be