Wie is wie

Lyceum Martha SomersWIE IS WIE

Directeur

Dhr. Lamouris

directie@lyceummarthasomers.be

Secretartiaat

Dhr. Sen

Dhr. Van Buggenhout

Dhr. Saadi

Mevr. Devoghelaere

sen@lyceummarthasomers.be

info@lyceummarthasomers.beLeerlingenbegeleiding

Dhr. Dries

Mevr. Van Dam


Smartschoolbeheerder

Mevr. Hoppe

smartschool@lyceummarthasomers.be

Kalender

Lyceum Martha Somers Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Brussel - 02/474.06.00 - info@lyceummarthasomers.be - http;//lms.smartschool.be