2017-2018 Leerlijn actief burgerschap

Lyceum Martha Somers
Leerlijn actief burgerschap

Kritisch denken over je rol in de samenleving. Hoe beleef je zelf rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid? Kan je hierover met elkaar discussiëren en debatteren? Deze vragen vormen de aanhef van de lessen en gesprekken in het vak « Actief burgerschap ». 
Lyceum Martha Somers is dit jaar pilootschool voor het vak « Actief burgerschap in de tweede graad. Twee leraars en de GOK-coördinator gaan aan de slag met tools om de leerlingen meer te betrekken bij wat er in de samenleving telt om omgaat. Wat zijn onze rechten en plichten? Hoe kunnen we er naar handelen? Hoe ervaart een leerling met migratieroots deze rechten? Worden zijn/haar rechten vaak overtreden? Welke rol speelt de ontwikkeling van de eigen identiteit voor het goed functioneren van een democratie? 
Vanaf volgend jaar wordt « Actief burgerschap » een vak op alle scholen. Nu al op LMS, 1 uur per week.


Kalender

Lyceum Martha Somers Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Brussel - 02/474.06.00 - info@lyceummarthasomers.be - http;//lms.smartschool.be