Dikketruiendag tegen afvalberg

Lyceum Martha SomersDikketruiendag tegen afvalberg

Dagelijks genereren we meer dan 3,5 miljoen ton afval. Dat getal is tien keer meer dan een eeuw geleden, en zal tegen 2025 nog eens verdubbelen. De toenemende afvalberg is een gevolg van de groeiende bevolking, de wegwerpeconomie en de wegwerpmentaliteit

De leerlingen van het 6de jaar gingen op 17/2 van klas tot klas om er de toekomstige afvalberg te berekenen. Hoe lager de bevolkingsgroei en hoe hoger de verstedelijking, hoe minder afval er geproduceerd wordt. Om de discussie aan te wakkeren stelden de leerlingen aan de klas een geïdealiseerde toekomst voor, waarin de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen daalt en 90 procent van de 7 miljard mensen tellende wereldbevolking in steden woont. Ze zijn geschoold en milieubewust, en de armoede in derdewereldlanden ligt op het laagste peil ooit. Bij dit scenario komt er maximaal 8,4 miljoen ton afval per dag bij tegen 2075. De werkelijkheid is echter minder rooskleurig. Toch zijn er oplossingen voor het afvalvraagstuk. De leerlingen haalden steden als het Amerikaanse San Francisco en het Japanse Kawasaki in Japan als voorbeelden aan. Die metropolen slaagden erin hun afvalberg te halveren. Redenen te over dus om het eigen afval op speelplaats te reduceren!Kalender

Lyceum Martha Somers Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Brussel - 02/474.06.00 - info@lyceummarthasomers.be - http;//lms.smartschool.be