Dikketruiendag

Lyceum Martha SomersDikketruiendag

In onze school besteden we aandacht aan het leefmilieu van nu en morgen. Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Omdat er door menselijke activiteiten teveel koolstofdioxide in de atmosfeer terechtkomt, wordt het op onze aarde steeds warmer. Dat heeft zware gevolgen voor de natuur, het weer, de landbouw, kwetsbare bevolkingsgroepen, ... Dit probleem moet internationaal aangepakt worden. Het leefmilieu stopt immers niet aan de landsgrenzen.


Om de aandacht te vestigen op deze problematiek, nemen we op maandag 15 februari 2016 deel aan 'Dikketruiendag'. We ondernemen actie tegen de opwarming van de aarde! Onze leerlingen en leerlingen in heel Vlaanderen en het buitenland zullen nadenken over onnodig energieverbruik. Daarenboven zullen we, om deze dag symbolisch in de verf te zetten, de verwarming niet op volle toeren laten draaien. Kom dus gerust met een dikke trui naar school!


Hier een link naar de officiele website van de actie: http://www.dikketruiendag.be.

Kalender

Lyceum Martha Somers Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Brussel - 02/474.06.00 - info@lyceummarthasomers.be - http;//lms.smartschool.be