Ketjes met talent

Lyceum Martha SomersKetjes met talent

Leraar voor één dag! Een heuse uitdaging voor de vijfdejaars van het secundair. Maar tegelijkertijd een uitgelezen kans  om kennis te maken met de verschillende aspecten van de lerarenopleiding. Voor de derdegraadsleerlingen is dit project een onderdeel van hun studiekeuzebegeleiding. Voor het Onderwijscentrum Brussel  draait het er vooral om mensen die vertrouwd zijn met de hoofdstad de smaak van het lesgeven in Brussel mee te geven en hen te motiveren voor een job in het onderwijs. Kortom Ketjes met talent is een initiatief dat Brussel als onderwijsstad positief in de kijker wil zetten.


Op donderdag 3 maart werkten de vijfdejaars van Lyceum Martha Somers samen met de leerlingen van de basisschool  ’t Plantzoentje op de schoolcampus.   Ze leerden er omgaan met de ontwikkelingsdoelen van het basisonderwijs.  Er werden afzonderlijke lesjes gegeven of er werd gewerkt In de vorm van keuzeworkshops. Werken in de knutselhoek, een les WO geven of een mini sportdag uitbouwen…..het lukte allemaal.

De sociale vaardigheden en de assertiviteit van de leerlingen werden door het  project aangescherpt.  De leerlingen waren heel gemotiveerd.  Ze voelden zich verantwoordelijk om het project te doen slagen. Sommigen stelden verbaasd vast dat ze het heel leuk vonden om met jongere leerlingen te werken. Wel zagen ze in dat het niet altijd makkelijk is om te communiceren met kleine kinderen, die het Nederlands nog niet volledig machtig zijn.

Ook de sfeer onderling zat goed. De leerlingen ontdekten van zichzelf en van elkaar of ze leiding kunnen nemen en kunnen inspelen op onverwachte wendingen. Zo leerden elkaar in andere omstandigheden kennen dan in de klas en kregen meer respect voor hun klasgenoten. Talenten die in een gewone klasomgeving niet altijd tot uiting komen, kwamen nu bovendrijven.

Uit de getuigenissen van de leerlingen

“Iedereen had goede ideeën en was creatief”


“Het was wel leuk om voor één dag een leerkracht te zijn, maar niet voor mijn hele leven. Het lijkt een gemakkelijke job, maar het is moeilijk. Ik heb veel respect voor de leerkrachten.”


“Het was een opdracht waarin vele verschillende situaties en emoties aan bod komen. De leerlingen waren heel open en creatief.”

“Het waren stuk voor stuk heel fijne momenten die we met de kinderen meegemaakt hebben”


Kalender

Lyceum Martha Somers Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Brussel - 02/474.06.00 - info@lyceummarthasomers.be - http;//lms.smartschool.be