MEP-Oslo

Lyceum Martha SomersMEP-Oslo


Océane Cailléau van Lyceum Martha Somers leidt de BVelgische delegatie op de internationale jongerenconferentie in Oslo (6-11/10/2015).


Begin oktober is Oslo de ontmoetingsplaats bij uitstek voor jongeren uit heel Europa om er te debatteren over Europese thema’s. Deze jongerenconferentie wordt georganiseerd door het MEP (Model European Parliament). Gastsschool is het Nesbu College uit Oslo. De deelnemers verblijven er bij gastouders en vergaderen er in het Stortinget of het Noors Parlement. Er wordt gedebatteerd over gendergelijkheid en politieke participatie, maar ook over meer typische Noorse onderwerpen zoals de veiligheid in de Poolgebieden, de rechten van de Lapse minderheden, de gevolgen van de klimaatverandering voor de Noordpool en de jacht op de energievoorraden. De Belgische deelnemers werden vorig schooljaar tijdens een voorbereidende zitting in Eindhoven geselecteerd. Océane leidt er een Belgische delegatie met vijfde- of zesdejaars uit Leuven, Brugge, Gent, Lier en  Dendermonde.

Kalender

Lyceum Martha Somers Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Brussel - 02/474.06.00 - info@lyceummarthasomers.be - http;//lms.smartschool.be