Taalkaravaan

Lyceum Martha Somers
Taalkaravaan

Sinds dit schooljaar gaan de taalnomaden op pad. Hun karavaan trekt van klas tot klas, van school tot school. In dit heuse taalatelier worden les-en oefenmateriaal bedacht en uitgewisseld tussen de 8 betrokken scholen. Via hun taalco oefenen de leerlingen met blindlezen en dicteerun. Het zijn twee activerende werkvormen die op een speelse manier ingezet worden.


Blinddoeklezen is een remediëringstechniek voor zwakke lezers en spellers. De ene leerling leest een woord voor en de andere leerling spelt daarna geblinddoekt dat woord. De lezer schrijft het woord op de exacte manier waarop de geblinddoekte dit woord spelt. Dit doen ze in reeksen van 5 woorden. Daarna gaan de leerlingen na hoeveel fouten ze maken en spellen ze die woorden opnieuw. 


Dicteerun is een remediëringstechniek voor leerlingen die het moeilijk hebben met het inprenten van woordenschat en spelling. Het spel wordt gespeeld door duo's waarbij de ene leerling- de runner-  een woord afleest, onthoudt en dicteert en de andere leerling -de writer-,dat woord noteert. Het duo dat het snelste alle woorden correct heeft opgeschreven, wint. Het blad waarop de te dicteren woorden staan, hangt op een afstand binnen of buiten de klas. 

Deze werkvormen  zorgen voor spel en competitie tussen de leerlingen wat de oefenvorm extra activerend en spannend maakt.

Kalender

Lyceum Martha Somers Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Brussel - 02/474.06.00 - info@lyceummarthasomers.be - http;//lms.smartschool.be