Vakrapport wiskunde 2de graad

Lyceum Martha SomersVakrapport wiskunde 2de graad

Voor het vak wiskunde wordt de jaarplanning in leereenheden van algebra en meetkunde opgedeeld. Per leereenheid worden er basis- en verdiepingsdoelen aangebracht.


Hoe werken we?

We vertrekken vanuit een ingangsproef, zodat je je groei en je evolutie  beter kan volgen. Wanneer een leerstofeenheid volledig afgerond is, wordt een beheersingstoets afgenomen. Aan de hand van deze toets wordt nagegaan in hoeverre je de basisleerstof beheerst.


Wat lees je af uit dit vakrapport?

Het vakrapport wiskunde geeft  de resultaten weer van de afgenomen toetsen of proeven. In dit rapport worden de scores op de basisleerstof en de verdiepingsleerstof weergegeven. De resultaten van de verschillende leerstofonderdelen woorden meer gedetailleerd becommentarieerd. uitgelegd. Daarnaast wordt je uiteraard ook gequoteerd op attitude, houding, organisatie en taal.


Welk voordeel biedt dit rapport?

Al deze resultaten worden individueel besproken. De bedoeling van de syntheseproef en het vakrapport is dat je de kans krijgt om je te (her)oriƫnteren en te leren uit de gemaakte fouten. Indien nodig krijg je extra tijd om de basisleerstof te verwerken.


Welke informatie geeft dit rapport over de oriƫntering op het einde van het leerjaar?

Op de vragen over de basisleerstof moet je ten minste 50% behalen wil je doorstromen naar een pakket met 4-uur wiskunde. Wie de verdiepingsdoelen beheerst is geschikt voor een studierichting met 5u of 7u wiskunde.


Kalender

Lyceum Martha Somers Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Brussel - 02/474.06.00 - info@lyceummarthasomers.be - http;//lms.smartschool.be